Προμήθειες POS συναλλαγών
Διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής
Ελληνικές κάρτες
Κάρτες Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
Κάρτες εκτός ΕΟΧ
Εταιρικές κάρτες
1,15% 1,15% 2,00% 2,50%
1,15% 1,15% 2,00% 2,50%
Διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής
Κάρτες Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
1,15%
1,15%
Κάρτες εκτός ΕΟΧ
2,00%
2,00%
Εταιρικές κάρτες
2,50%
2,50%
Προμήθειες online συναλλαγών (e-shop, app, payment links)
Διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής
Ελληνικές κάρτες
Κάρτες Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
Κάρτες εκτός ΕΟΧ
Εταιρικές κάρτες
1,15% 1,15% 2,00% 2,70%
1,15% 1,15% 2,00% 2,70%
Διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής
Κάρτες Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
1,15%
1,15%
Κάρτες εκτός ΕΟΧ
2,00%
2,00%
Εταιρικές κάρτες
2,70%
2,70%

Οι online συναλλαγές επιβαρύνονται με κόστος πλατφόρμας €0,05 ανά συναλλαγή.

Κόστος εκκαθάρισης σε Τραπεζικό Λογαριασμό της επιλογής σας:
Για τις Τράπεζες Alpha, Εθνική, Πειραιώς και Eurobank: ΔΩΡΕΑΝ
Άλλες Τράπεζες Ελληνικές: Επιβάρυνση με βάση το αντίστοιχο κόστος της εκάστοτε Τράπεζας.